Tag Archives: חשבון מוגבל

חשבון מוגבל

חשבון מוגבל

חשבון מוגבל – מה המשמעות של כך? הבנקים הם אחד הגופים החזקים ביותר במשק הישראלי ויש שיגידו החזקים ביותר. זה בכלל לא משנה כי רק בשנות ה-80 הבנקים סבלו מנפילה איומה אשר סיכנה את כל המשק הישראלי כיום כוחם של הבנקים הוא עצום כאילו לא למדנו כלום מן העבר. כך אנחנו רואים כי לבנק יש כוח לפגוע באזרח הפרטי ולהקשות עליו ...

Read More »