Tag Archives: הגבלת חשבון בנק

הגבלת חשבון בנק

הגבלת חשבון בנק

הגבלת חשבון בנק – מה המשמעויות של הכרזה זו? אי אפשר לנהל היום עסק או אפילו משק בית מבלי חשבון בנק. אמנם אף אחד לא אוהב את הבנקים אך בלעדיהם חיינו היו הרבה יותר קשים ומורכבים ועל כך אתם צריכים לתת את הדעת. ואתם יודעים מה אפילו אם אתם מנהלים עסק ללא חשבון בנק ומצליחים איכשהו להסתדר סביר מאוד להניח כי ...

Read More »