חלונות שחורים

איזה עונשים צפויים בעקבות השמת חלונות שחורים?