Monthly Archives: יוני 2018

חשבון מוגבל

חשבון מוגבל

חשבון מוגבל – מה המשמעות של כך? הבנקים הם אחד הגופים החזקים ביותר במשק הישראלי ויש שיגידו החזקים ביותר. זה בכלל לא משנה כי רק בשנות ה-80 הבנקים סבלו מנפילה איומה אשר סיכנה את כל המשק הישראלי כיום כוחם של הבנקים הוא עצום כאילו לא למדנו כלום מן העבר. כך אנחנו רואים כי לבנק יש כוח לפגוע באזרח הפרטי ולהקשות עליו ...

Read More »

דלתות פנים לבית מפולימר

דלתות פנים לבית מפולימר

דלתות פנים לבית מפולימר – נסו לקבל המלצות על ספק הדלתות מהי המטרה המשותפת לכלל אזרחי ישראל? מה יכול לאחד את החברה המגוונת והפלורליסטית שבה אנחנו חיים? נראה כי לכל אחד מאתנו יש העדפה שונה, רצון אחר ורגשות שונים. אם כן נראה כי דווקא הדברים הבסיסים ביותר הם אשר יכולים לאחד אותנו לכלל חברה אחת. אחד מאותם דברים בסיסים ביותר שעליהם ...

Read More »